Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

 

ANA SAYFA       |       HAKKIMIZDA        |       KADROMUZ        |       ANKARA SMMM ODASI       |       TÜRMOB       |       DENEMELERİM        |       İLETİŞİM

  2018 Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları (13.01.2018)      Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları (13.01.2018)      Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) (13.01.2018)      Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar (13.01.2018)      2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) (13.01.2018)      Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (12.01.2018)      Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.01.2018)      e-SMM ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru (11.01.2018)      3568 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi (11.01.2018)      Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru (09.01.2018)      E-Arşiv Başvuru Kılavuzu (09.01.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (09.01.2018)      2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (06.01.2018)      ÖTV3B Beyanname Değişikliği Duyurusu (05.01.2018)      ÖTV3C Beyanname Değişikliği Duyurusu (05.01.2018)      Defter Beyan Sistemi Kullanma Yetkisi hk. TÜRMOB Açıklaması (04.01.2018)      2018 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (04.01.2018)      SGK Genelgesi 2017/32 (04.01.2018)      Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 Tarihi İtibariyle Açıldı. (03.01.2018)      2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. (02.01.2018)     

PRATİK BİLGİLER


HAVA DURUMU

HOŞGELDİNİZ

SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

 Mali Müşavirlik mesleğinin boyut değiştirdiği günleri yaşıyoruz. Bu sürecin en önemli öğesi elbette internet teknolojisinin kullanımı ve yaygınlaşmasıdır. İnternet teknolojisi bu yeni süreçte en önemli katkıyı, bilginin hızlı ve güvenilir bir şekilde dolaşması ile yapmaktadır.                                                                                               Bu anlamda internet sitemizin en güvenilir ve en hızlı bilgi paylaşımı konusunda öncülük etmesini diliyorum.

                        Ayşe ATASOY
  SMMM & Bağımsız Denetçi & Bilirkişi
  E-MAIL:  smmm@ayseatasoy.com
  WEB:       www.ayseatasoy.com
 

BASINDAN YAZILAR

Klavye Başında Para Kazananlara Vergi Var Mı? / Nedim Türkmen (15.01.2018)

Günümüzde bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerinin yaşamımızın her alanında kapladığı yerin artmasına paralel olarak, web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar...

Emlak Vergisinde 18.06.2017 Sonrası / Hakan Şirin (15.01.2018)

Emlak vergisi servet üzerinden alınan ve sahip olunan taşınmazların tabi olduğu bir vergi türüdür. 1970 yılından bu yana yürürlükte olan Emlak Vergisi Kanunu günümüze kadar bazı değişiklilere...

Hakkı Zaman Aşımına Uğramış / Ekrem Sarısu (15.01.2018)

Soru: 1 Eylül 1960 doğumlu amcamın SSK girişi 13 Kasım 1985’tir. Bağkur’a 3600 gün, SSK’ya 1500 gün prim ödemesi var. Fakat 1985’teki SSK girişinde gün görünmüyor. SSK giriş evrakı kaşeli olarak...

İş Arama İzni Vermeyen Patron İki Katı Maaş Öder / Okan Güray Bülbül (15.01.2018)

İşten çıkartılan çalışanın bildirim süresi içerisinde günde en az iki saat yeni iş arama izni bulunuyor. Bu izni kullandırmayan işveren, işçisine bu süre boyunca çalışması karşılığı ücretini...


MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2018 Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları (13.01.2018)
1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında özel sektör çalışanlarının işle ilgili yurtiçi seyahatlerinde brüt aylıklarına göre gelir vergisinden istisna yemek ve yatmak giderlerine...
ayrıntılar için tıklayın


Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları (13.01.2018)
3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanmayı gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile...
ayrıntılar için tıklayın


Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) (13.01.2018)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya..
ayrıntılar için tıklayın


Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar (13.01.2018)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı...
ayrıntılar için tıklayın


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) (13.01.2018)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2018 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir...
ayrıntılar için tıklayın


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (12.01.2018)
MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(10) 4/1/2002 tarihli ve 4734
ayrıntılar için tıklayın


Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.01.2018)
MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci
ayrıntılar için tıklayın


e-SMM ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru (11.01.2018)
17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil Makbuzu (e-MM)...
ayrıntılar için tıklayın


3568 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi (11.01.2018)
ÖZET : Damga Vergisi Kanunu düzenlemelerine göre vergiyi doğuran olay, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtların imzalanması veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenmesi...
ayrıntılar için tıklayınHIZLI SORGULAMALİNKLER