Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

 

ANA SAYFA       |       HAKKIMIZDA        |       KADROMUZ        |       ANKARA SMMM ODASI       |       TÜRMOB       |       BİZE ULAŞIN

  SGK Kredi Garanti Fonu İçin Verilecek Borcu Yoktur Yazıları (06.03.2017)      2016 Yılı GV Beyanname Düzenleme Rehberi (03.03.2017)      SGK Genelgesi 2017- 10 (4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği) (02.03.2017)      MUH, MUHGVK281 ve MUH30 Beyanname Değişikliği (02.03.2017)      Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91) (01.03.2017)      SGK Genelgesi 2017 / 9 (01.03.2017)      2016 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk (01.03.2017)      Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı (01.03.2017)      SGK Prim Erteleme İşlemleri Hakkında Duyuru (28.02.2017)      GİB Duyuru: Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır (28.02.2017)      Serbest Bölgeler Kanunu ile Emlak Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı (27.02.2017)      Muhtasar Beyanname ile Sigortalı Sayılan Kişileri Bildirmekle Yükümlü Olanlar Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi Gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin Birleştirilmesine İlişkin Önemli Duyuru! (27.02.2017)      Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul ve Esasları) (25.02.2017)      6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2017/1 (23.02.2017)      Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Duyurusu (22.02.2017)      BKK 2017/9865 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (22.02.2017)      BKK 2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (22.02.2017)      TÜRMOB Sirküler: Muhtasar ve Prim Beyannamesi Uygulaması (20.02.2017)      Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Seri No: 287 İlave İstihdam (20.02.2017)      Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) (18.02.2017)     

PRATİK BİLGİLER


HAVA DURUMU

HOŞGELDİNİZ

SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

 Mali Müşavirlik mesleğinin boyut değiştirdiği günleri yaşıyoruz. Bu sürecin en önemli öğesi elbette internet teknolojisinin kullanımı ve yaygınlaşmasıdır. İnternet teknolojisi bu yeni süreçte en önemli katkıyı, bilginin hızlı ve güvenilir bir şekilde dolaşması ile yapmaktadır.                                                                                                            Bu anlamda internet sitemizin en güvenilir ve en hızlı bilgi paylaşımı konusunda öncülük etmesini diliyorum.

  SMMM & Bağımsız Denetçi Ayşe ATASOY
  E-MAIL:  smmm@ayseatasoy.com
  WEB:       www.ayseatasoy.com
 

BASINDAN YAZILAR

İhracat ve İstihdamı Artıran Sektörlere Destek Devam Etmeli (07.03.2017)

Genel olarak tüm sektörlerde 2015'e göre 2016'da %5 ila %10 arasında azalma görüldü. Esasında uluslararası pazarda meydana gelen daralma bu yönde bir azalma seyri yaratmıştır. Ayrıca 2016'nın son...

İflas Erteleme Sürecinde AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Kamu Borçlarından Sorumlu Tutulabilir Mi? (07.03.2017)

İfl as erteleme sürecinde, ilgili mahkeme tarafından uygun görülen iyileştirme projesine göre ticari faaliyete devam edilmektedir. Süreç sonunda başarıya ulaşılabilir, ödemeler yapılabilir...

Mükelleflere Vergi İndirimi Yasalaştı / Osman Arıoğlu (07.03.2017)

Vergisini düzenli ödeyenlere vergi indirimi konusu yıllardır dile getirilirdi. Bu köşede de konu defalarca dile getirilmişti. Nihayet geçtiğimiz hafta içerisinde TBMM’de kabul edilen bir kanun...

Emekli Olma Şartlarınızı Staj Değil Yedek Subaylık Tarihiniz Belirliyor / Ekrem Sarısu (07.03.2017)

Soru: 23 Ağustos 1974 doğumluyum. 1992-1995’te meslek lisesinde sigorta başlangıcım, üniversite sonrası 18 ay askerliğim var. İlk işe girişim Mart 2004’te. Emekli olacağım zamanı öğrenebilir miyim?...


MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER

SGK Kredi Garanti Fonu İçin Verilecek Borcu Yoktur Yazıları (06.03.2017)
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında, “Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel...
ayrıntılar için tıklayın


2016 Yılı GV Beyanname Düzenleme Rehberi (03.03.2017)
Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden (yükümlüsünün kişisel ve ailevi durumu da göz önünde tutularak) artan oranlı tarifeye...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2017- 10 (4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği) (02.03.2017)
9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı..
ayrıntılar için tıklayın


MUH, MUHGVK281 ve MUH30 Beyanname Değişikliği (02.03.2017)
4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinde öngörülen, 1/2/2017 tarihinden itibaren ilave istihdam edilen ve maddede yazılı şartları taşıyan sigortalılar için, asgari ücret üzerinden hesaplanan...
ayrıntılar için tıklayın


Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91) (01.03.2017)
Bu Tebliğin amacı, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca BDDK’dan alınan faaliyet...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2017 / 9 (01.03.2017)
SGK Genelgesi 2017/9 (Asgari ücret desteği hk)...
ayrıntılar için tıklayın


2016 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk (01.03.2017)
2016 yılı vergilendirme dönemine ait Ticari, Zirai veya Mesleki kazançlara varsa diğer kazançlarına (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili...
ayrıntılar için tıklayın


Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı (01.03.2017)
Yıllık Gelir Vergisi beyanname verme dönemi 1 Mart 2017 tarihinde başladı. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2016 yılına...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Prim Erteleme İşlemleri Hakkında Duyuru (28.02.2017)
18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 28 inci maddesi ile 5510 sayılı...
ayrıntılar için tıklayınMEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KHK/687 - 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği ve GV Stopaj Desteği (09.02.2017)
9 Şubat 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29974
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477) (08.02.2017)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak...
ayrıntılar için tıklayın


Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (08.02.2017)
MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2017/ 14 (07.02.2017)
SGK Genelgesi 2017/4 684 sayılı KHK uygulamaları...
ayrıntılar için tıklayın


488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı (03.02.2017)
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ilişkin damga vergisi oranının belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) (03.02.2017)
MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5) bölümünün başlığı “5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine...
ayrıntılar için tıklayın


1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği (02.02.2017)
1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Matrah" ve "Sonuç Hesapları" bölümlerine, 6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesine istinaden eklenen bilgiler kaldırılmıştır. Mükelleflerimizin Beyanname..
ayrıntılar için tıklayın


Basit Usul Beyannamesinde Değişiklik (02.02.2017)
Basit Usul Beyannamesine Genç Girişimci İstisnası, Kazanç İndirimi gibi alanlar eklenmiştir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli...
ayrıntılar için tıklayın


Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 16) (02.02.2017)
MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.2.7 nci maddesinin birinci paragrafında yer alan “maddesinin...
ayrıntılar için tıklayınHIZLI SORGULAMALİNKLER