Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

 

ANA SAYFA       |       HAKKIMIZDA        |       KADROMUZ        |       ANKARA SMMM ODASI       |       TÜRMOB       |       DENEMELERİM        |       İLETİŞİM

  Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararında Değişiklik Yapılmasına Hakkında Mecburi Meslek Kararı (14.08.2017)      Artırımlı Teminat Uygulaması Kontrol Raporlarının Oluşması Hakkında Duyuru (12.08.2017)      Evde Çocuk Bakımı Projesi Proje Sonlandırma İşlemleri Duyurusu (04.08.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (04.08.2017)      Muh9213 Kodlu Muhtasar Beyanname Duyurusu (02.08.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı (02.08.2017)      BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (29.07.2017)      Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56) (29.07.2017)      Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında/Tutarlarında Değişiklik Yapıldı (28.07.2017)      BKK 2017/10468 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar (28.07.2017)      BKK 2017/10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (28.07.2017)      Sigortalı ve Hak Sahiplerine Yapılan Bazı Ödemeler PTT İşyerlerinden Yapılacak (28.07.2017)      Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48) (27.07.2017)      SGK Genel Yazı Cari Ay Ödemelerinin Taksitlere Mahsup Edilmesi (26.07.2017)      Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (25.07.2017)      21/7/2017 Tarihinde Yayınlanan Karşılıklı Yer Değiştirme Talebine İlişkin Düzeltme Duyurusu (25.07.2017)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482) (25.07.2017)      687 sayılı KHK'da Yer Alan Prim Desteği (24.07.2017)      GİB:Özel Entegratörler Hakkında Duyuru (21.07.2017)      Kurumumuzca Kamu ve Özel Sigortalılar ile Hak Sahiplerine İlk Defa Bağlanacak Gelir/Aylık Ödemelerine İlişkin Duyuru (21.07.2017)     

PRATİK BİLGİLER


HAVA DURUMU

HOŞGELDİNİZ

SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

 Mali Müşavirlik mesleğinin boyut değiştirdiği günleri yaşıyoruz. Bu sürecin en önemli öğesi elbette internet teknolojisinin kullanımı ve yaygınlaşmasıdır. İnternet teknolojisi bu yeni süreçte en önemli katkıyı, bilginin hızlı ve güvenilir bir şekilde dolaşması ile yapmaktadır.                                                                                                            Bu anlamda internet sitemizin en güvenilir ve en hızlı bilgi paylaşımı konusunda öncülük etmesini diliyorum.

  SMMM & Bağımsız Denetçi Ayşe ATASOY
  E-MAIL:  smmm@ayseatasoy.com
  WEB:       www.ayseatasoy.com
 

BASINDAN YAZILAR

Yabancıya KDV İstisnası Var Da Yerliye Yok Mu? / Yusuf İleri (14.08.2017)

İnşaat ve konut politikası yurt dışı yerleşiklere katma değer vergisi (KDV) istisnası getirdi. Devlet, mevcut stokun eritilmesi amacıyla konut ve iş yerinin ilk tesliminde aldığı KDV’den fedakarlık...

İhracatçıların Yeni Sorunu; KDV İadelerindeki E-Fatura Çıkmazı! / Murat Sayar (14.08.2017)

Fatura V.U.K. (Vergi Usul Kanunu) 229.230. ve 231. maddelerinde düzenlenmiş olup ticari hayatımız ve hatta günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız ticari bir vesikadır. Fatura kullanma...

Bağımsız Denetim Yaptırmayanlara Ticaret Sicil Engeli! / Yılmaz Sezer (14.08.2017)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397 inci maddesi hükmüne göre şirketlerin finansal tablolarının bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu olup, denetime tabi olacak şirketlerin hangileri...

Kıdem Tazminatı Alıp İşten Ayrılanın İzin Yönünden Kıdemi Sıfırlanmaz / Ekrem Sarısu (14.08.2017)

Soru: Askerlik nedeniyle (veya emeklilik vb) kıdem tazminatı alarak işten ayrılan ancak birkaç yıl sonra tekrar aynı işyerinde çalışmaya başlayanın, yıllık izin süresi nasıl hesaplanacak?...


MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararında Değişiklik Yapılmasına Hakkında Mecburi Meslek Kararı (14.08.2017)
MADDE 1 – 13/12/2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek...
ayrıntılar için tıklayın


Artırımlı Teminat Uygulaması Kontrol Raporlarının Oluşması Hakkında Duyuru (12.08.2017)
Bilindiği üzere, 15.02.2017 tarih ve 29980 no.lu Resmi Gazetede yayınlanan 11 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 21. Maddesi ile KDV...
ayrıntılar için tıklayın


Evde Çocuk Bakımı Projesi Proje Sonlandırma İşlemleri Duyurusu (04.08.2017)
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının...
ayrıntılar için tıklayın


Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (04.08.2017)
Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan...
ayrıntılar için tıklayın


Muh9213 Kodlu Muhtasar Beyanname Duyurusu (02.08.2017)
Vergi beyannamelerini sadeleştirmek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla, genel bütçeye tabi kurum ve kuruluşların, genel bütçe kapsamı dışında yaptıkları vergi kesintilerini beyan etmek için...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı (02.08.2017)
Uygulama Dairesi Başkanlığının 25/07/2017 tarihli müzekkeresine istinaden yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; 6102 sayılı TTK’nın 400’üncü maddesi ve Geçici 6’ncı maddesi ile Bağımsız...
ayrıntılar için tıklayın


BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (29.07.2017)
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/7/2017 tarihli ve 90568 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın


Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56) (29.07.2017)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca ...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında/Tutarlarında Değişiklik Yapıldı (28.07.2017)
3/7/2017 tarihli ve 2017/10468 sayılı BKK ile 1 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere: - KDV oranlarına ilişkin % 8 oranında vergiye tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı II sayılı...
ayrıntılar için tıklayınHIZLI SORGULAMALİNKLER