Ayşe Atasoy - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir    

   Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

 

ANA SAYFA       |       HAKKIMIZDA        |       KADROMUZ        |       ANKARA SMMM ODASI       |       TÜRMOB       |       BİZE ULAŞIN

  Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı (19.08.2016)      6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (19.08.2016)      Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (19.08.2016)      2016/9099 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar (19.08.2016)      Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (18.08.2016)      Sahte Kısa Mesaj ve E-Posta Uyarısı (13.08.2016)      2017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Yer Aldığı Cetvel Emlak Vergisi Genel Tebliği Ekinde Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi (13.08.2016)      5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 4) Hazırlandı. (12.08.2016)      KDV İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Yazılar, 1 Eylül 2016 Tarihinden İtibaren E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmeye Başlanacaktır. (12.08.2016)      Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 15) (10.08.2016)      6736 Sayılı Kanun Metni (Vergi Affı 2016 Kanunu) (07.08.2016)      Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) (05.08.2016)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473) (05.08.2016)      Kapasite Raporları Listesi'nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru: (04.08.2016)      SGK Genelgesi 2016/16 (03.08.2016)      GİB Duyuru: E-Beyanname Hakkında (02.08.2016)      Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Elektronik Ortamda “Kesin Mizan Bildirimi” Verme Zorunluluğu Kaldırıldı (01.08.2016)      SGK Genelgesi 2016/15 (01.08.2016)      SGK Genelgesi 2016/13 (01.08.2016)      SGK Genelgesi 2016/12 (01.08.2016)     

PRATİK BİLGİLER


HAVA DURUMU

HOŞGELDİNİZ

SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

 Mali Müşavirlik mesleğinin boyut değiştirdiği günleri yaşıyoruz. Bu sürecin en önemli öğesi elbette internet teknolojisinin kullanımı ve yaygınlaşmasıdır. İnternet teknolojisi bu yeni süreçte en önemli katkıyı, bilginin hızlı ve güvenilir bir şekilde dolaşması ile yapmaktadır.                                                                                                            Bu anlamda internet sitemizin en güvenilir ve en hızlı bilgi paylaşımı konusunda öncülük etmesini diliyorum.

  SMMM Ayşe ATASOY
  E-MAIL:  smmm@ayseatasoy.com
  WEB:       www.ayseatasoy.com
 

BASINDAN YAZILAR

Erken Yaşlanan Sigortalı 55 Yaşında Emekli Olur / Vedat İlki (22.08.2016)

5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin yedinci fıkrasında; 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık...

Prim Yapılandırmasında İşveren ve Sigortalılar için Kazanç Tablosu / Şevket Tezel (22.08.2016)

Klasik hale gelmiş yapılandırma kanunlarımızdan biri daha geliyor. Gerçekten ekonominin sıkıntılı günlerden geçiyor olması nedeniyle ihtiyaç duyulan bu kanunu 2011 yılında çıkartılan 6111 sayılı...

Askerdeyken İşsizlik Aylığı Alınmaz.. / Ali Şerbetçi (20.08.2016)

Şu anda işsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askerliğim yaklaştı. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? 5...635300 Nolu SMS Muvazzaf...

7 Bin Üstünde Güne Üst Göstergeden Emekli Aylığı 4 Bin Lira / Vedat İlki (20.08.2016)

Üst göstergeden prim ödeyenler 4/a statüsünden 2016 yılında verilen 100 lira seyyanen zamla birlikte 4 Bin Lira emekli aylığı bağlanıyor. Okurumuz; 2000 öncesi 2000-2008/Eylül 01/10/2008-30/06...


MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı (19.08.2016)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile, 30.06.2016 tarihi itibariyle...
ayrıntılar için tıklayın


6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (19.08.2016)
a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken...
ayrıntılar için tıklayın


Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (19.08.2016)
Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/8/2016 tarihli ve 82566 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve
ayrıntılar için tıklayın


2016/9099 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar (19.08.2016)
Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/8/2016 tarihli ve 84045 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarih
ayrıntılar için tıklayın


Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (18.08.2016)
MADDE 1 – 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’in 7 nci maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın


Sahte Kısa Mesaj ve E-Posta Uyarısı (13.08.2016)
Bazı vatandaşlara borçları olduğu söylenerek kredi kartı bilgileri gibi şahsi bilgileri edinme ya da ücretli telefon hatlarına yönlendirme amaçlı kısa mesaj ve e-posta gönderildiği tespit...
ayrıntılar için tıklayın


2017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Yer Aldığı Cetvel Emlak Vergisi Genel Tebliği Ekinde Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi (13.08.2016)
Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen Emlak Vergisi Genel Tebliğinde; emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin...
ayrıntılar için tıklayın


5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 4) Hazırlandı. (12.08.2016)
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da...
ayrıntılar için tıklayın


KDV İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Yazılar, 1 Eylül 2016 Tarihinden İtibaren E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmeye Başlanacaktır. (12.08.2016)
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan hükümler gereğince, KDV Genel Uygulama Tebliği ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan katma değer vergisi iadesi...
ayrıntılar için tıklayınMEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (19.02.2016)
MADDE 1 – 18/6/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2016-3) (19.02.2016)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının...
ayrıntılar için tıklayın


Beyanname Eklerinin Btrans Üzerinden Gönderilme Zamanları İle İlgili Önemli Duyuru; (17.02.2016)
BTRANS aracılığı ile Bankalar tarafından MuhGVK281 adı altında gönderilen Muhtasar Beyanname ekleri verilerinin Veri Tabanına aktarımı her hafta Cuma günü saat 12:00 itibari ile yapılacaktır...
ayrıntılar için tıklayın


Düzeltme 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlgili (16.02.2016)
10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile...
ayrıntılar için tıklayın


İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.02.2016)
MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ye
ayrıntılar için tıklayın


Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa Iı) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) (13.02.2016)
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mali işbirliği çerçevesinde AB’nin 2014-2020 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları için 11/02/2015 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469) (12.02.2016)
MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2016/4 - Asgari Ücret Desteği Genelgesi (11.02.2016)
6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenmiştir.
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) (11.02.2016)
MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 9 uncu bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve bu bölümden...
ayrıntılar için tıklayınHIZLI SORGULAMALİNKLER

                             

SMMM AYŞE ATASOY

Adres:
     Dr.Mediha Eldem Sk. No:91/17 Kocatepe Çankaya/ANKARA
Tel:           0312 - 425 43 04
                  0312 - 418 83 36
Faks:
        0312 - 418 83 36
E-Posta:  smmm@ayseatasoy.com© Copyright 2013 Her hakkı saklıdır. www.ayseatasoy.com

Web Tasarım   
www.ayhanatasoy.com.tr