Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

 

ANA SAYFA       |       HAKKIMIZDA        |       KADROMUZ        |       ANKARA SMMM ODASI       |       TÜRMOB       |       DENEMELERİM        |       İLETİŞİM

  2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller Ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11190 (10.02.2018)      1 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Yeni İstisna Kodları Hakkında Duyuru: (09.02.2018)      Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru; (08.02.2018)      Türmob: E-Fatura Uygulaması Mevzuatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (07.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (07.02.2018)      SGK’dan PTT Memuru Tebligatına İstinaden Sigortalılık Tespiti (06.02.2018)      2017 Dönemi Basit Usul Beyanname Verme Kılavuzu Hakkında Duyuru ; (06.02.2018)      Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381) (06.02.2018)      SGK İlişiksizlik Belgeleri Sirküleri (06.02.2018)      SGK Genelgesi 2018/6 Sahte Kontrollü ve Şüpheli İşyerleri (05.02.2018)      Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11333 (03.02.2018)      Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı. (02.02.2018)      Basit Usul Beyannamesi Hakkında Önemli Duyuru; (02.02.2018)      TÜRMOB: 3 No’ lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Uygulaması Başlıyor (01.02.2018)      Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür Yayınlandı. (01.02.2018)      Vergi Usul Kanunu Sirküleri/98 (01.02.2018)      İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.01.2018)      Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) (31.01.2018)     

PRATİK BİLGİLER


HAVA DURUMU

HOŞGELDİNİZ

SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

 Mali Müşavirlik mesleğinin boyut değiştirdiği günleri yaşıyoruz. Bu sürecin en önemli öğesi elbette internet teknolojisinin kullanımı ve yaygınlaşmasıdır. İnternet teknolojisi bu yeni süreçte en önemli katkıyı, bilginin hızlı ve güvenilir bir şekilde dolaşması ile yapmaktadır.                                                                                               Bu anlamda internet sitemizin en güvenilir ve en hızlı bilgi paylaşımı konusunda öncülük etmesini diliyorum.

                        Ayşe ATASOY
  SMMM & Bağımsız Denetçi & Bilirkişi
  E-MAIL:  smmm@ayseatasoy.com
  WEB:       www.ayseatasoy.com
 

BASINDAN YAZILAR

Önce Öde, İade Edelim Amatör Spora Harca… / Nedim Türkmen (12.02.2018)

Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nca Meclis'e sunulan ‘Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı' bu günlerde...

Prim Farklı Olsa Da Bağkur ve SSK'dan Aynı Tarihte Emekli Olursunuz / Ekrem Sarısu (12.02.2018)

Soru: 1979 doğumluyum. 1998’de SSK girişim yapıldı. SSK’ya 2190 gün, Bağkur’a da 5 yıl 7 ay 10 gün prim ödemem var. Kaç yaşında emekli olabilirim? ● Fatih KESKİN Cevap: Başlangıcınızı tarih...

Engelli Yaş Beklemeden Malul, Primiyle Emekli Olur / Okan Güray Bülbül (12.02.2018)

Malullük ve engelli emekliliği farklıdır. Engelli sayılmak için çalışma gücünün en az % 40 kaybedilmesi yeterli ve yaş şartı da aranmaz. Malulen emeklilikte ise en az %60 kayıp ve yine en az 1800...

Mevsimlik İşçinin Kıdem Tazminatı / İbrahim Işıklı (12.02.2018)

Mevsimlik iş sözleşmeleri özellikle turistik bölgelerde faaliyet gösteren lokanta, kaplıca, otel, eğlence yerleri ile tarım gibi yılın belirli dönemlerinde faaliyetin arttığı işyerlerinde uygulanan...


MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)
12/02/2018 tarihli ve VUK-99 / 2018-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken..
ayrıntılar için tıklayın


e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)
e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.8) güncellenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın


5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller Ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11190 (10.02.2018)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan...
ayrıntılar için tıklayın


1 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Yeni İstisna Kodları Hakkında Duyuru: (09.02.2018)
02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği gereği; 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran...
ayrıntılar için tıklayın


Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru; (08.02.2018)
Tahsilat Genel Tebliğine (9 nolu) istinaden düzenlenen 6183 Sayılı Kanunun 22/A maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi ve diğer nedenler...
ayrıntılar için tıklayın


Türmob: E-Fatura Uygulaması Mevzuatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (07.02.2018)
UYGULAMA SIRA NO SORU CEVAP E-FATURA (MEVZUAT) 1 e-Fatura üzerinde merkez-şube ayrımı nasıl gösterilebilir ? Düzenlenen faturada merkez/şube ayrımının yapılabilmesi mümkün olup, portal...
ayrıntılar için tıklayın


Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (07.02.2018)
Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan...
ayrıntılar için tıklayın


SGK’dan PTT Memuru Tebligatına İstinaden Sigortalılık Tespiti (06.02.2018)
PTT memurlarınca yapılan tebligatların, 7201 sayılı Kanuna uygun olarak yapıldığının ve işyerine tebliğ edilen mazbataların üzerine işyeri çalışanı, işyeri daim çalışanı, görevli sekreter gibi..
ayrıntılar için tıklayın


2017 Dönemi Basit Usul Beyanname Verme Kılavuzu Hakkında Duyuru ; (06.02.2018)
Bilindiği üzere, 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer 121 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile maddede yazan
ayrıntılar için tıklayınHIZLI SORGULAMALİNKLER