Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

 

ANA SAYFA       |       HAKKIMIZDA        |       KADROMUZ        |       ANKARA SMMM ODASI       |       TÜRMOB       |       DENEMELERİM        |       İLETİŞİM

  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/4/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/14] Sayılı Kararı (18.04.2018)      Kurul Kararı (18.04.2018)      Kamu İşyerlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Göndermesi (17.04.2018)      TÜRMOB:Kısmi Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri 2018 Yılı Mart Ayından İtibaren SGK’ya Verilmeyecek (17.04.2018)      Eksik Gün Bildirimleri (17.04.2018)      Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.04.2018)      Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385) (17.04.2018)      Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384) (17.04.2018)      Kadroya Geçirilen İşçilere Yapılacak Fark Ödemeleri (12.04.2018)      Türk Ticaret Kanunu’na Göre Açılış Tasdiki Yapılan Defter Bilgilerinin Bildirilmesi Hk. (11.04.2018)      TÜRMOB:Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (11.04.2018)      4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11510 (11.04.2018)      464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişikliğe ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (10.04.2018)      TÜRMOB: KDV Kanunu ve KHK’larda Yapılan Değişiklikler (09.04.2018)      TÜRMOB:Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.04.2018)      TÜRMOB:Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.04.2018)      Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.04.2018)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (07.04.2018)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (07.04.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.04.2018)     

PRATİK BİLGİLER


HAVA DURUMU

HOŞGELDİNİZ

SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

 Mali Müşavirlik mesleğinin boyut değiştirdiği günleri yaşıyoruz. Bu sürecin en önemli öğesi elbette internet teknolojisinin kullanımı ve yaygınlaşmasıdır. İnternet teknolojisi bu yeni süreçte en önemli katkıyı, bilginin hızlı ve güvenilir bir şekilde dolaşması ile yapmaktadır.                                                                                               Bu anlamda internet sitemizin en güvenilir ve en hızlı bilgi paylaşımı konusunda öncülük etmesini diliyorum.

                        Ayşe ATASOY
  SMMM & Bağımsız Denetçi & Bilirkişi
  E-MAIL:  smmm@ayseatasoy.com
  WEB:       www.ayseatasoy.com
 

BASINDAN YAZILAR

İşçi Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılabilir Mi? / Didem Okur (18.04.2018)

Cuma günü paylaştığımız okur sorusunu yanıtlamayı sürdürüyoruz. Okurumuz, resmi tatil günlerinde çalıştırılıp daha sonra söz konusu günler için izin verilmesinin yasal olup olmadığını sormuştu...

KDVK’daki Son Değişiklik Sürecinin Hikayesi / Hasan Ekici (18.04.2018)

7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6.4.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe...

Ceza Evinden SSK Pirmi Ödenir Mi? / Ekrem Sarısu (18.04.2018)

Soru: 13 Kasım 1968 doğumluyum. 1985’te SSK sigortam başladı. Daha sonra Bağkurlu oldum. SSK ve Bağkur’u birleştirdikten sonra, sigortadan emekli olabilmek için, son üç yılımı sigortalı bir işte...

Vergi Hukukunda Özel Usulsüzlük Cezası / Veysi Seviğ (18.04.2018)

Vergi hukuku açısından “usulsüzlük vergi kanunlarının şekle ve usule mütaallik hükümlerine riayet edilmemesidir” (VUK md: 351) Vergi Usul Kanunu’nda usulsüzlük cezaları; 1’inci derece...


MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/4/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/14] Sayılı Kararı (18.04.2018)
660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız...
ayrıntılar için tıklayın


Kurul Kararı (18.04.2018)

ayrıntılar için tıklayın


Kamu İşyerlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Göndermesi (17.04.2018)
Bilindiği üzere, 21/12/2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB:Kısmi Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri 2018 Yılı Mart Ayından İtibaren SGK’ya Verilmeyecek (17.04.2018)
ÖZET:SGK yayımladığı genel yazı ile kısmi çalışan sigortalılara ait eksik güne ait belgelerin 2018 Yılı Mart ayı aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren...
ayrıntılar için tıklayın


Eksik Gün Bildirimleri (17.04.2018)
Bilindiği üzere 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 67 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık...
ayrıntılar için tıklayın


Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.04.2018)
MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası...
ayrıntılar için tıklayın


Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385) (17.04.2018)
Dayanak Tanımlar a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), c) İhale bedeli: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere yapılan ihale sonucunda oluşan bedeli, d) Kanun:...
ayrıntılar için tıklayın


Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384) (17.04.2018)
Dayanak Tanımlar a) Avan proje: Asıl projeden önce, yapılacak projeye esas olmak üzere hazırlanan taslak projeyi, c) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devleti...
ayrıntılar için tıklayın


Kadroya Geçirilen İşçilere Yapılacak Fark Ödemeleri (12.04.2018)
30 Mart 2018 tarihli, 30376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte...
ayrıntılar için tıklayınHIZLI SORGULAMALİNKLER